H.E. Jangtse Choeje Gosok Rinpoche
Toronto 2019 Teaching and Empowerment Schedule || 無等上師 蔣孜曲傑 果碩仁波切
多倫多 2019 弘法利生行程

གོང་གསལ་བཀའ་དབང་བཀའ་ཆོསདག་བོད་རིགསདངརྒྱརིགསདང་ཝི་ཏི་ནམ་བཅས་སློབ་མ་ཡོངས་ནས་སྐྱབསའཇུགཡོང་བ་ཞེསཇི་ལྟརགསོལ་འདེས་ཞུ་དོན་བཞིནདེ་དགགནངརྒྱུ་ཞལ་ཞེསབཟང་པོཐོབསོང་བས་དེ་དོན་ཚང་མས་དགོངསདབྱིངསསུ་མངའ་བ་ཞུ།།

(星星生活专讯) 北顶法王果硕尊者8月底起多伦多弘法: 藏传佛教领袖、格鲁派三大法座之北顶法王堪千怙主果硕仁波切,应北美四众弟子之盛情邀请,将于8月27日莅临大多伦多,慈悲弘扬佛法并将举办系列灌顶加持等利生活动。 北顶法王——第五世果硕仁波切,现为四川康果洛寺、台湾大慈普利寺、尼泊尔圆满法洲寺等寺院之法台,台湾佛教三学研修院校长,曾担任过下密院主持、色拉寺主持,2017年升座为至尊北顶法王仁波切常年在全世界近20个国家不辞辛苦的布施甘露法雨, 其中包括中国大陆、台湾, 法国,越南,蒙古,日本, 印度尼西亚, 马拉西亚, 新加坡,德国,荷兰,意大利,瑞典,美国,加拿大印度等国。并在其中的中国大陆、台湾、加拿大印度、尼泊尔、法国等地由果硕仁波切尊者亲手成功兴建了多间大型寺庙,信众高达数十万之多。 其中,果硕仁波切在尼泊尔加德满都兴建的圆满法洲寺,成立了培养小沙弥为杰出僧才的圆满法洲寺佛学院,目前就学的小沙弥有百位以上。果硕仁波切还不畏交通不便,常常前往西藏东部康区诸多寺院,为穷乡僻壤之广大信众开示皈依因果法门,对当地学校及其他教育团体,果硕仁波切也不时伸出救护援手。

It is with our good fortune and kindness of His Eminence Jangtse Choeje Gosok Rinpoche has accepted and confirmed the request of the following Teachings and Empowerments by the devoted followers of Tibetan, Chinese and Vietnamese students

Nhờ phúc duyên may mắn của chúng ta và lòng tử tế của ngài, Đạo Sư Tâm Linh Quả Thạch Nhân Ba Thiết GOSOK RINPOCHE đã đồng ý và xác nhận chương trình giảng pháp và truyền quán đảnh sau đây, dựa trên yêu cầu của các đệ tử tận tâm người TâyTạng, Hoa, và Việt Nam

Please come back to this page and https://www.fofa2019.com/ for latest news!!!
ཆོས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས   Dharma Teaching annoncement
༄།།ཞྭ་སེར་བསྟན་པའིམཛེསརྒྱནམཚུངས་མེདབྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེསྐྱས་རྗེ་སྒོ་སོགརིན་པོ་ཆེམཆོགགིས་བཀའདབངདངགསུངཆོསབཀའ་དྲིན་བསྩལགནངརྒྱུ་ཁག་གཤམ་གསལ 無等上師 蔣孜曲傑 怙主果碩仁波切 2019 加拿大多倫多弘法利生法訊行程 His Eminence Jangtse Choeje Gosok Rinpoche 2019 Toronto Empowerments and Teachings BẬC ĐẠO SƯ TÂM LINH QUẢ THẠCH NHÂN BA THIẾT GOSOK  RINPOCHE TẠI TORONTO, CANADA
Date Time Event Venue
Aug 31 Sat 31 tháng Tám 1:30pm – 4pm ༢༠༡༩སྤྱི་ཟླཚེས་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཉིནརྒྱབ་ཕྱག་ཚོད་:༣༠ཐོག་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གླིང་དུ་སྒྲོལ་དཀརཚེ་དབངགནངརྒྱུ།度母長壽灌頂 White Tara Long life empowerment Lễ quán đảnh đức phật mẫu TARA trắng TCCC
Sept 1 Sun 1 tháng Chín 1:30pm – 4:30pm ༢༠༡༩སྤྱི་ཟླཚེསརེས་གཟའ་ཉི་མཉིནརྒྱབ་ཕྱག་ཚོད་:༣༠ཐོག་རྗེ་ཙོང་ཁ་པཆེན་པོམཆོགདགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཐིམ་ཚུལབསྟན་ནས་མི་ལོ༦༠འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་དུ་རྗེ་ཚེ་འཛིན་མའི་ཚེ་དབངབཀའ་དྲིནསྩལརྒྱུ། 紀念三界法王宗喀巴大師圓寂六百年法會, 特別傳授宗喀巴長壽灌頂 Commemoration of 600th year of Je Tsongkhapa’s parinirvana and  long life empowerment Lễ kỷ niệm 600 năm ngày tổ Tsongkhapa nhập niết bàn ; và lễ quán đảnh thọ mạng. KBC
Sept 2 Mon 2 tháng Chín 1:30pm – 4:30pm ༢༠༡༩སྤྱི་ཟླཚེས་ཉིན་རེས་གཟའཟླ་བཉིནརྒྱབ་ཕྱག་ཚོད་:༣༠ཐོག་ཐུནདྲུག་གི་ལུངཁྲིདགནངརྒྱ 六座上師瑜珈法口授講解 Oral transmission of Six Session Guru Yoga Lễ truyền khẩu 6 thời Đạo Sư Du Già KBC
Sept 7 Sat 7 tháng Chín 1:30pm – 5pm ༢༠༡༩སྤྱི་ཟླ་ཚེས་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཉིནརྒྱབ་ཕྱག་ཚོད་:༣༠ཐོག་གསང་བ་འདུས་པའི་དབངཆེན་གྱི་སྟ་གོན་དང་། 密集金剛灌頂—前行灌頂 Preliminary teaching on the Guhyasamaja empowerment Bài giảng chuẩn bị cho lễ quán đảnh Mật Điển GUHYASAMAJA (Pháp tu Bí Mật Tập Hội) KBC
Sept 8 Sun 8 tháng Chín 1:30pm – 5pm ༢༠༡༩སྤྱི་ཟླ་ཚེསརེས་གཟའ་ཉི་མཉིནརྒྱབ་ཕྱག་ཚོད་:༣༠ཐོག་གསངབ་འདུས་པའི་དབངཆེན་དངོས་གཞིབཀའ་དྲིན་བསྩལརྒྱུ། 密集金剛灌頂—正行灌頂, 预领受密集金刚正行灌顶者必须先完整参加9月7日的前行灌顶,才能入场9月8日的法会 Actual empowerment of Guhyasamaja Lễ quán đảnh Mật Điển GUHYASAMAJA thực thụ KBC
Sept 14 Sat 14 tháng chín 9am ༢༠༡༩སྤྱི་ཟླཚེས་༡༤རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཉིནསྔ་དྲོཕྱག་ཚོད་:་ཐོག་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གླིང་དུ་སེར་སྨད་སྨན་བླའི་སྒྲུབམཆོདདངའབྲེལ་བའི་སྨན་བླའི་རྗེས་གནངསྩལརྒྱུ། 藥師佛灌頂和色拉麦藥師共修大法會 Initiation of Sera Meh’s unique practice and invocation of Medicine Buddha Lễ quán đảnh cách tu tập Phật Dược Dư theo truyền thống độc đáo của tu viện Sera Mey TCCC
Sept 15 Sun 15 tháng Chín 5pm – 7pm ༢༠༡༩སྤྱི་ཟླ་ཚེས་༡༥རེས་གཟའ་ཉི་མདགོང་དྲོཕྱག་ཚོད་:ས་:བར་འཇམ་དབྱངསདམར་སེར་བའི་རྗེས་གནངབཀའ་དྲིན་བསྩལརྒྱུ། 紅黃文殊隨許灌頂和講授大乘修心法 Teaching on Mahayana practice followed by Orange Manjushri initiation Bài giảng về cách tu tập theo đại thừa; và Lễ quán đảnh Đức Văn Thù Sư Lợi màu cam KBC
Sept 21 Sat 21 tháng Chín 1:30pm – 5pm ༢༠༡༩སྤྱི་ཟླཚེས་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཉིནརྒྱབ་ཕྱག་ཚོད་:༣༠ཐོག་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་འཕྲོསདངདཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་རྗེས་གནངབཀའ་དྲིན་བསྩལརྒྱུ།護法吉祥天母隨許灌頂和繼續講授大乘修心法 Continuation of teaching on Mahayana practice followed by Shri Devi initiation Bài giảng tiếp theo về cách tu tập theo đại thừa; và lễ quán đảnh đức Nữ Thần Chiến Thắng SHRI DEVI KBC
Sept 22 Sun 22 tháng Chín 9am – 4pm ༢༠༡༩སྤྱི་ཟླཚེསརེས་གཟའ་ཉི་མཉིནསྔ་དྲོཕྱག་ཚོད་:ཐོག་སྦྱིན་སྲེག་དང་གཤེན་པོ་སྦྱངཆོགགནངརྒྱུ། 大威德金剛火供和超度消災法會 Solitary Hero Yamantaka Fire Puja and Purification of the living and the deceased Lễ hỏa tịnh và thanh tịnh hoá Chiến Thắng Dạ Ma Phật cho các chúng sinh và các hương linh đã quá vãng TCCC
Sept 23 Mon 23 tháng Chín 7pm – 9pm ༢༠༡༩སྤྱི་ཟླ་་ཚེས་༡༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུདགོང་དྲོཕྱག་ཚོད་:ཐོག་ཊོ་རན་ཊོ་གཙུགལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་བཀའ་སློབགནངརྒྱུ། 多倫多大學演講 Speech at the University of Toronto Innis Town Hall Theatre 2 Sussex, Toronto M5S 1J5 Thuyết Giảng tại Đại Học Toronto Public talk webpage 演講網頁 UT
以上所有法是由多倫多虔誠弟子祈求,上師慈悲承許傳授。

注意事項:

密集金剛乃【密续之王】,属于無上瑜伽本尊,預領受其灌頂者須受持菩薩戒密宗戒等,且有一定承許言,須每日修誦六座瑜伽以及簡軌,灌頂前務必慎重考慮。因殊勝難得,敬請諸位大德善加把握。

Note:

The Guhyasamaja Tantra is a highest Yoga Tantra. It is often called the King of Tantras. After taking the Guhyasamaja Empowerment, it is necessary to practice daily Six session Guru Yoga and Short Sadhana of Guhyasamaja.

Ghi chú: 

Sau khi nhận lễ quán đảnh GUHYASAMAJA , hành giả cần thực hành mỗi ngày Sáu thời Đạo Sư Du Già và bản hành trì ngắn GUHYASAMAJA .

法會全程免費  Free admission Vào dự lễ miễn phí

隨喜發心供養 Donation Welcome  Tuỳ hỉ cúng dường

TCCC – 多伦多西藏文化中心 Tibetan Community Centre 40 Titan Road, Toronto M8Z 2J8

Address and Map || 地址和地圖

KBC Address 果碩大慈普利寺地址: 40 Pritchard Ave, Toronto ON Canada M6N 1T3  (Jane and St. Clair Ave W)
By Subway / Bus : TTC: Runnymede Station Take 79A to Jane street via Pritchard Ave
Telephone: 416-800-5016
WebSite : gosokrinpoche.com/toronto
E-mail : kunphen.canada@gmail.com (Please note our new email, 2022-09 請注意新電郵)
Facebook: facebook.com/kunphen.ca (Chinese 中文)
facebook.com/KunphenTibetan (Tibetan 藏文)
facebook.com/KunphenEnglish (English 英文)
facebook.com/KunphenVietnamese (Vietnamese 越南文)