English Tibetan Chinese
Hello བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས tashi delek 吉祥如意
Good morning སྔ་དྲོབདེ་ལེགས ngato delek 早上好
Good afternoon ཕྱི་དྲོབདེ་ལེགས chito delek 下午好
Good evening དགོང་དྲོབདེ་ལེགས gong to delek 晚上好
Good night གཟིམ་ལཇག་གནངདགོས sim jah nang go 晚安
How are you? ཁྱེད་རངསྐུ་གཇུགསབདེ་པོཡིན་པས kayrang kusu debo yimbay 你好嗎
Sorry དགོངས་དག gong da 抱歉
Thank you ཐུགས་རྗེ་ཆེ kuchi che 謝謝
Goodbye (by person leaving) ག་ལེར་ཕེབས kha leh phe 再見(離開的人)
Goodbye (by person staying) ག་ལེརབཞུགས kha leh shu 再見(留下來的人)
It’s time to go ད་འགྲོརན་ཤག ta do ran sha 該走了
we had a good time ང་ཚོསྐྱིད་པོབྱུང nga tso kyipo chung 我們度過了愉快的時光
See you tomorrow སང་ཉིནམཇལཡོང sânyi jay yong 明天見
See you later རྗེས་མམཇལཡོང jema jay yong 回頭見
Please come again ཡང་སྐྱརཕེབསརོགས་གནང yâng kya pheb ro nang 歡迎再來
Stop ཁ་བཀག ga ka
Yes རེད red 是的
No མ་རེད mared
Where? ག་པར ga pa 哪裡?
What? ག་རེ ga re 什麼?
When? ག་དུས ga du 什麼時候?
How? གང་འདྲ gang da 怎麼?
Why? ག་རེ་བྱས་ནས ga re jay na 為什麼?
English Tibetan Chinese
What is your name? སྔ delek
My name is … སྔ delek
Where are you from? སྔ delek
I am from … སྔ delek
Pleased to meet you སྔ་ delek
Have a nice day སྔ་ delek
Have a good trip སྔ་ delek
Please speak more slowly སྔ་ delek
Please say that again སྔ་ delek
Do you speak Tibetan? སྔ་ delek
Yes, a little སྔ་ delek
How much is this? སྔ་ delek
Where is the toilet? སྔ་ delek

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *